Akce

  

Celodenní výlet - FunPark Žirafa – Čestlice

Úterý 29.5.2018


 

Odjezd z návsi: 8.15 hodin

Sraz v MŠ: do 8 hodin

Návrat do MŠ : 14.45 hodin


 

Svačina v MŠ NEBUDE, dejte proto dětem snídani doma!

Celodenní stravné v MŠ je na tento den odhlášené, oběd bude v Žirafě – řízeček a hranolky

S sebou: batůžek, malou svačinku, lahev s pitím ( pití se šroubovacím uzávěrem, aby se obsah nevylil). Z bezpečnostních důvodů prosíme nedávejte dětem bonbóny do batůžku, vezmeme je s sebou a dětem je dáme v okamžiku, kdy budou chvilku sedět (chcete –li předejte p. učitelkám)

Cena : 55.- Kč na oběd, vstupné a dopravu platí MŠ (výtěžek z vánoční výstavy a Vaše příspěvky)

 

    

****

       

NÁVŠTĚVA 1. TŘÍD

V ZŠ MUKAŘOV

/ Týká se pouze třídy Včelek /

 

ČTVRTEK 24. 5.

 

ODJEZD : 10:21

NÁVRAT : 12:33 / odjezd od školy 12: 26 /

OBĚD: 12:40– 13:00

ODCHOD DĚTÍ, KTERÉ JDOU PO OBĚDĚ : 13:00

 

DĚTI, KTERÝM K UVEDENÉMU DNI BYLO 6 LET, BUDOU POTŘEBOVAT

12 KČ NA AUTOBUS.

 

/ NÁVŠTĚVA ŠKOLY JE MÍSTO ŠKOLIČKY. /

 

****

 

 

Malá technická univerzita

16. a 17. 5 . 2018 v naší MŠ

/ připraveno pro všechny děti /

Program - STAVITEL MOSTŮ

 

 

Co program dětem přináší?

+ tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření

+ individuální přístup

+ práci samostatnou i ve skupinách

+ rozvoj prostorové orientace a představivosti

+ logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)

+ koncentrace pozornosti a vnímání

+ procvičování hrubé a jemné motoriky

+ rozvoj komunikačních dovedností

+ hodnocení a sebehodnocení dětí

 

 

 

****

OBECNÍ KNIHOVNA SVOJETICE

A

MATEŘSKÁ ŠKOLA SVOJETICE

 

 

 

V RÁMCI KOMUNITNÍHO PROGRAMU

A

PROJEKTU „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

 

POŘÁDÁ

 

TŘETÍ SETKÁNÍ

CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“

 

V ÚTERÝ 15. 5. v 10 : 15 hodin - TŘÍDA MOTÝLCI

 

 

Čeká nás :

Výzdoba knihovny výtvarnými pracemi dětí z MŠ Svojetice

Poslech čteného textu, hádanky a kvízy.

 

 

Pro předškoláky ze Včelek je tento měsíc program v ZŠ Mukařov - „Návštěva prvních tříd“.

            

 

   **                         

 

Z vlnky ke klubíčku

Zábavný edukativní program pro děti předškolního věku

Program je určen pro starší děti (4,5 -6 let)

pátek 6.4. - 9 : 00 – Včelky

10 : 00 - Motýlci

Cena : 60,-/ď.

 

Edukativní program s názvem Z vlnky ke klubíčku trvá cirka 30 - 45 minut

a zábavnou formou ukazuje dětem,

jak probíhá zpracování syrové ovčí vlny na klubíčko (ostříhaná a vypraná syrová ovčí vlna).

Děti se seznámí s kolovrátkem. Děti dostanou chomáček vlny, kterou si vyčešou a vycupují.

Z těchto chomáčků upřede lektor na kolovrátku nit, z níž společně s dětmi vyrobí klubíčko vlny.

Během předení lektor dětem vypráví pohádku O třech přadlenách.

Nakonec si děti mohou s lektorem povídat, co se dá z klubíčka vyrobit (pletení, tkaní).

 

 

Pedagogické přínosy pro děti:

  • Získání elementárních poznatků o světě přírody

  • Objevování souvislostí o původu vlny, její zpracování a technika výroby

  • Činnost rozvíjející jemnou motoriku

 

Program sestavila a kurzem provádí:

Martina Reichlová

 

 

                                                                                                                                             ****

                                                      KARNEVAL

                                                      VE ŠKOLCE

 

             S