Anglický jazyk

Lekce výuky anglického jazyka bude provádět ředitel Jazykové školy School tour - ing. Jiří Růžička  / tel. 608 138 941 /.

Lekce budou jednou týdně - 45 minut. Děti budou pracovat podle učebnic, které přímo navrhl pan ředitel jazykové školy, domů si budou odnášet sešitek s novými slovíčky a frázemi, které budou doma s rodiči opakovat.

30 vyučovacích hodin -    další propozice vám předá lektor.