Berušky

 

Učitelky                        -   Patricie  Pačesová

                                       -   Eva  Štenclová

Asistenti pedagoga       -   Alena Stárková

                                         -   Tereza  Málová

 

Mateřská škola pracuje podle ŠVP PV nazvaného " Krok za krokem celým rokem "   / k dispozici je v MŠ /

Pro pedagogickou činnost jsou vytvářeny třídní plány, individuální plány pro děti s odkladem školní docházky, pro děti integrované, pro děti zvlášť nadané.

Plány vycházejí ze školního vzdělávacího plánu a z doporučení odborníků PPP.

Veškeré činnosti směřují k rozvoji samostatnosti dítěte, k získání jistoty v sebeobsluze, k praktickým dovednostem a vlastnímu rozhodování.

 

Zaměření třídy - adaptační

                                                              

 

Hlavním cílem třídy Berušky je zajištění hygienickým pravidel,  naučit se odloučit od rodiny , naučit se žít v kolektivu dětí.

Uposlechnout pokynů, zapojit se do činností ve třídě. Naučit se hrát si sám i s kamarády.