Celé Česko čte dětem

             

               Projekt jsme zahájili 10.10.2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OBECNÍ KNIHOVNA

SVOJETICE

A

MATEŘSKÁ ŠKOLA

SVOJETICE

 

 

 

V RÁMCI KOMUNITNÍHO PROGRAMU

A

PROJEKTU „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

 

POŘÁDÁ

 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“

 

VE ČTVRTEK 14. 6. v 10 : 15 hodin - TŘÍDA MOTÝLCI

VE ČTVRTEK 21. 6. v 10 : 15 hodin - TŘÍDA VČELKY

 

 

POSLEDNÍ SETKÁNÍ SE SOVOU ROZÁRKOU

 VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 / 2018

 

 

Čeká nás :

Výzdoba knihovny výtvarnými pracemi dětí z MŠ Svojetice

Poslech čteného textu, hádanky a kvízy

 

 

 

Poděkování

 

Děkujeme paní knihovnici Haně Bajerové za přípravu pestrého programu pro děti.

Těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.

MŠ Svojetice

*****

 

OBECNÍ KNIHOVNA SVOJETICE

A

MATEŘSKÁ ŠKOLA SVOJETICE

 

 

 

V RÁMCI KOMUNITNÍHO PROGRAMU

A

PROJEKTU „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

 

POŘÁDÁ

 

TŘETÍ SETKÁNÍ

CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“

 

V ÚTERÝ 15. 5. v 10 : 15 hodin - TŘÍDA MOTÝLCI

 

 

Čeká nás :

Výzdoba knihovny výtvarnými pracemi dětí z MŠ Svojetice

Poslech čteného textu, hádanky a kvízy.

 

 

Pro předškoláky ze Včelek je tento měsíc program v ZŠ Mukařov - „Návštěva prvních tříd“.

 

 

 

 

 

******

 

OBECNÍ KNIHOVNA

SVOJETICE

A

MATEŘSKÁ ŠKOLA

SVOJETICE

 

 

 

V RÁMCI KOMUNITNÍHO PROGRAMU

A

PROJEKTU „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

 

POŘÁDÁ

 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“

 

V ÚTERÝ 10. 4. v 10 : 30 hodin - TŘÍDA VČELKY

VE ČTVRTEK 11. 4. v 10 : 30 hodin - TŘÍDA MOTÝLCI

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ

POHÁDKOVÁNÍ SE SOVOU ROZÁRKOU

 

 

Čeká nás :

Výzdoba knihovny výtvarnými pracemi dětí z MŠ Svojetice

Poslech čteného textu

 

 

Stalo se :

Z prvního setkání si děti odnesly nejen poznatky

o režimu Obecní knihovny ve Svojeticích.

Každý návštěvník dostal vlastní čtenářský průkaz

s prvním razítkem a pamětní list.

Paní knihovnice předčítala z knihy Ladislava Dvorského

Bubetka a Smítko“ s ilustracemi Miloše Nesvadby.

 

****

Setkání s ilustrátorem Adolfem Dudkem  v MŠ 22.3.2018

***

 

OBECNÍ KNIHOVNA

SVOJETICE

A

MATEŘSKÁ ŠKOLA

SVOJETICE

 

 

 

V RÁMCI KOMUNITNÍHO PROGRAMU

A

PROJEKTU „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

 

POŘÁDÁ

 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“

 

 

V ÚTERÝ 6. 3. v 10 : 30 hodin - TŘÍDA VČELKY

VE ČTVRTEK 8. 3. v 10 : 30 hodin - TŘÍDA MOTÝLCI

 

 

PRVNÍ SETKÁNÍ – KROK K POZNÁNÍ

 

K čemu a komu knihovna slouží ?

Jak se chovat v knihovně ?

Kdo knihy půjčuje ?

Kdo popíše prázdný list ?

Ilustrace a ilustrátor             

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

Poslání


Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině.

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví.

Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".

Stačí 20 minut denně. Každý den.

 

Bližší informace :     http://celeceskoctedetem.cz/