Celé Česko čte dětem

             

               Projekt jsme zahájili 10.10.2011

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBECNÍ KNIHOVNA

SVOJETICE

A

MATEŘSKÁ ŠKOLA

SVOJETICE

 

 

 

V RÁMCI KOMUNITNÍHO PROGRAMU

A

PROJEKTU „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

 

POŘÁDÁ

 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“

 

 

V ÚTERÝ 6. 3. v 10 : 30 hodin - TŘÍDA VČELKY

VE ČTVRTEK 8. 3. v 10 : 30 hodin - TŘÍDA MOTÝLCI

 

 

PRVNÍ SETKÁNÍ – KROK K POZNÁNÍ

 

K čemu a komu knihovna slouží ?

Jak se chovat v knihovně ?

Kdo knihy půjčuje ?

Kdo popíše prázdný list ?

Ilustrace a ilustrátor             

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

Poslání


Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině.

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví.

Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.

My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".

Stačí 20 minut denně. Každý den.

 

Bližší informace :     http://celeceskoctedetem.cz/