EVVO

EVVO program MŠ Svojetice

 

Záměrem programu je rozvíjet prostřednictvím různorodých činností kladný vztah k okolí a prostředí ve kterém žijeme, k přírodě.

Možnost každodenního pozorování změn v přírodě / školní zahradě /

  • vliv přírodních a klimatických podmínek

  • působení lidské činnosti na tyto změny

  • vnímat prostředí kolem sebe všemi smysly

  • prohlubovat u dětí práci s materiály, které se běžně nacházejí v jejich okolí

  • naučit se využívat přírodní zdroje ze školní zahrady

  • vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování ve vztahu k životnímu prostředí

  • úprava zahrady mateřské školy v přírodním stylu

  • zvládat jednoduché zahradní práce a pracovní úkony, udržovat pořádek

        / stromy, keře, vyvýšené záhony /

  • zvládat základní pohybové dovednosti v přírodním prostředí

 

Využití a chápání přírodního prostředí a školní zahrady

 

Společenský prostor - kulturní akce, vystoupení, slavnosti

příležitost k setkávání generací

reprezentační prostor

Laboratoř - experimentování, pokusy, bádání

Dílna tvořivé činnosti, praktické dovednosti, manipulace s nářadím

Učebna - poznávání, pozorování, pojmy, učení

Relaxace vnímání prostředí všem smysly

Tělocvična a sportoviště - pohybové dovednosti a zdravotní cviky

                                            tělesná a psychická zdatnost