Historie školky

V srpnu  2012 proběhla první setkání pani starostky Mgr. Martiny Vedralové a pani ředitelky Pavly Pácové s architektem Ing. Pavlem Hniličkou nad projektem Novostavby  Mateřské školy ve Svojeticích.

Prvním úkolem pana architekta bylo vytvořit takovou mateřskou školu, která bude mít tři třídy. Od samého začátku bylo jasné, jaké bude nová školka mít rozdělení tříd. Dvě pro 25 dětí ve věku 3-6 let a jednu pro 12 dětí ve věku zpravidla od  3 let.

Druhým úkolem pana architekta bylo vytvořit třídy okolo centra MŠ - kuchyně .

Třetím úkolem bylo vytvoření tělocvičny - multifunkčního sálu- samostatně odděleného od MŠ, ale přesto přístupného pro MŠ.

Pan architekt splnil své úkoly na jedničku a v roce 2013 byl celý projekt na světě.

V lednu 2014 byla podána žádost o dotaci na ROP Střední Čechy.

Dotace byla přidělena, v listopadu 2014 zahájena stavba a 1.9.2015 zahájen provoz MŠ.