Klokanovy školky

VZÁJEMNÉ UČENÍ PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

 

Od září 2017 se naše mateřská škola zapojila do spolupráce s Centrem kolegiální podpory při MŠ Kohoutek Praha 6.

V průběhu následujícího roku budeme pravidelně 1x měsíčně absolvovat setkání v CKP – tzv. workshopy.

Témata workshopů jsou již připravena týmem projektu Klokanovy školky

v čele s metodičkou Mgr. Jiřinou Bednářovou.

Témata jsou navíc součástí RVP.

V průběhu šk.r. 2017/ 2018 nás čeká 10 setkání s :

- úvodem do diagnostiky

- 5 tématy, která vycházejí z oblastí RVP / Motorika, Řeč, Zrak, Prostor a čas, Matematika /

- jedním setkáním s metodikem projektu Mgr. Jiřinou Bednářovou

- tématem dle výběru MŠ.