Logopedická prevence

Logopedická prevence bude prováděna ve všech třídách -        ZDARMA

V každé třídě jsou paní učitelky , které jsou  absolventky kurzu  Logopedická prevence u dětí

 

OBSAH KOLEKTIVNÍCH LOGOPEDICKÝCH CHVILEK  - Jazykohrátky

  •     Dechová a fonační cvičení
  •     Artikulační cvičení a nápodoba zvuku
  •     Cvičení rozvíjející sluchovou percepci
  •     Cvičení rozvíjející zrakovou percepci
  •     Cvičení na rozvoj grafomotoriky
  •     Cvičení rozvíjející rytmické schopnosti
  •     Cvičení rozvíjející rozumové schopnosti
  •     Rozvoj jednotlivých jazykových rovin