Lyžování

 

LYŽOVÁNÍ ŠIBENIČNÍ VRCH – 12.2-16.2.2018


 

PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ – DO 7.30hodin, děti se budou scházet ve třídě u Motýlků, zde se všichni společně nasvačí. Děti si přebírá pouze Gábina.

ODJEZD: 8.10hodin

Lyžujeme od 9 hodin, v pondělí určitě musíme dodržet přesný čas odjezdu,protože na svahu musíme vše vyřešit v půjčovně lyží.(ať máme na vše dostatečný časový prostor).

Pokud máte své vlastní lyže, boty, helmu….VŠE DĚTEM OZNAČTE – PODEPIŠTE

Věci z půjčovny si označí sama půjčovna.

Peníze na půjčovnu – 800.-Kč, prosím v obálce se jménem dítěte, kterou si převezmu v pondělí ráno.

Nedávejte dětem žádné sladkosti – nebezpečí vdechnutí, budeme mít s sebou piškoty, dostaneme teplý čaj.

Na svah za dětmi nejezděte, agentura má zkušenosti, že to děti ruší, fotodokumentaci bude dělat Martina a Gábina a samozřejmě lyžařská škola.

Lyžujeme do 11 hodin, potom odjíždíme zpět do MŠ, předpokládáme, že obědvat budeme cca ve 12hodin, již každé dítě ve své třídě.


 

Děti od Motýlků, které NEJEZDÍ LYŽOVAT, se budou celý týden ráno po převlečení a přezutí shromažďovat v TĚLOCVIČNĚ, aby byl přehled „kdo jde kam“ .

Případné dotazy ráda zodpovím, předem děkuji za spolupráci.

Gábina

 

-----------------------------------------------------------------------

Informace o platbě za lyžování -

Termín zaplacení  -  do 24.11.2017  

Uhradíte celou částku  2213,- Kč / dítě na účet   Mateřské školy  = 181876035 / 0300

variabilní symbol  = rodné číslo dítěte

specifický symbol = jméno dítěte  -  lyžování

/ uvěřejněno 8.11.2017 /

 

****************************

Informace ze schůzky rodičů konané dne 9.10.2017 – s majitelem lyžařské školy Mgr. Veselým

 

Termín: 12.2. – 16.2.2018

Cena: 1850.-Kč

Doprava: 363.-Kč /5 dnů

Celková částka k platbě 2.213.-Kč

Půjčovna: 800.-Kč/týden (lyže, boty, helma) – tuto částku předají rodiče v pondělí 12.2. v obálce označené jménem dítěte p.uč. Gábině, ta na svahu vše vyřídí a dodá rodičům doklad o zaplacení půjčovného

 

- V první polovině listopadu (přesný termín bude oznámen), se bude platit celá částka kurzovného včetně dopravy na účet MŠ, č.ú.:181876035/0300, v.s. rodné číslo dítěte,s.s. jméno dítěte

- Všechny věci dětem označte, podepište (lyže, boty, helmy, rukavice)

- Věci z půjčovny si označí půjčovna sama

- Přezkáče budeme vozit každý den zpět s sebou do MŠ – z důvodu sušení, jinak ostatní věci zůstávají v úschovně u sjezdovky

- V případě nemoci dítěte, je tato skutečnost potřeba neprodleně oznámit Gábině

- Lékařské potvrzení o nemoci dítěte je třeba co nejrychleji zaslat na mail lyžařské školy

 

 

 

          

 

 

Veškeré informace ohledně lyžování připravuje a informovat Vás bude pani učitelka Gábina Přibylová ze třídy Motýlek.