Motýlci

 

 

Učitelky - Gabriela Přibylová

             -  Karla Bartíková

Mateřská škola pracuje podle ŠVP PV nazvaného " Krok za krokem celým rokem "   / k dispozici je v MŠ /

Pro pedagogickou činnost jsou vytvářeny třídní plány, individuální plány pro děti s odkladem školní docházky, pro děti integrované, pro děti zvlášť nadané.

Plány vycházejí ze školního vzdělávacího plánu a z doporučení odborníků PPP.

Veškeré činnosti směřují k rozvoji samostatnosti dítěte, k získání jistoty v sebeobsluze, k praktickým dovednostem a vlastnímu rozhodování.

 

Integrované bloky Školního vzdělávacího plánu MŠ Svojetice

Roční plán 2017 - 2018

 

Zaměření třídy :    Využíváno více hudebních prvků

                                                                            

 

Hudební prvky jsou ve třídě Motýlci vkládány do činností dne pravidelně každý den.

Od zpěvu jednoduchých písní, kde je dbáno na správné dechové návyky, intonační a artikulační čistotu a rytmus,

jsou děti velmi často součástí tzv. „muzikoterapeutických her“. Zde se angažují samostatně, ale i ve skupinkách.

Velmi často muzicírují na „Orffovy nástroje“, kde se seznamují s přesným hudebním rytmem a učí se kolektivní souhře.

Dětem je v naší třídě nabídnuta i relaxační hudba, a to například po pohybových činnostech,

či před odpočinkovou částí dne, čímž se učí dostat své tělo a mysl do klidu.

Součástí hudebních prvků je i poslech hudby, a to nejen jejich oblíbené, ale i dětem více neznámé „ klasické hudby“.

Děti se zde seznamují s krátkými úryvky světově známých skladeb.

Pro náročnější a hudebně více zainteresovanější děti, je zde nabídka základního hudebního vzdělávání, které je přizpůsobeno věku dítěti.