Náš tým

 

 

  Sylva Miškovská -  ředitelka školy

Kurzy, semináře

Optimalizace forem podpůrných a vzdělávacích služeb pro žáky se zrakovým postižením v procesu integrace

Country tance pro začátečníky – učitelé MŠ a 1.stupně ZŠ

Metodik a vyučující průběžné pedagogické praxe studentek 3.a 4.ročníku SOŠPg

Metodik a vyučující souvislé pedagogické praxe studentek 3.a 4.ročníku SPgŠ

Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR – asociace logopedů ve školství   / 2010 - 2011 /

Konference DYSKORUNKA - studium k prohlubování odborné kvalifikace     / 2011 /

Poruchy učení v předškolním věku      / 2012 /

Jak pomoci dětem s ADHD a ADD     / 2012 /

Metoda dobrého startu                      / 2012    - Dys  - centrum /

Stimulační program pro předškoláky a děti s OŠD  -  MAXÍK     / 2012  -  Prodys /

Ekoateliér - Vzdělávací program 2013 - kurz výtvarné recyklace

Lezení - základ grafomotoriky      / 2013  - Dys - centrum /

Percepční a motorické oslabení ve školní praxi  / 2013  - Prodys /

Uvádění studentky 1.ročníku SPgŠ do praxe  / 5 /2013 /

HYPO - prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku  / 2013 - Dys-centrum /

Supervize programu Maxík - nová verze programu      / 2014 - Prodys /

Ekoateliér - Vzdělávací program 2015 - kurz výtvarné recyklace

Metoda Hejného v MŠ  / 2015 /

Jak inovovat ŠVP PV      /  2015  /

12 pravidel komunikace v mateřské škole  / 2015/

První pomoc u dětí předškolního věku        PMeduca - 2016

Nejčastější infekční onemocnění u dětí předškolního věku  - PMeduca  2016

Profesní manažerské vzdělání  / 2016 /  :

             1. Koncepce a strategie rozvoje ěkoly. projektové řízení školy

             2. Personální řízení a řízení vlastního zdroje

             3. Řízení vzdělávání a autoevaluace vzdělávání

             4. Řízení kontroly a vlastní hodnocení školy

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatření   2017

Aplikace správního řádu ve školství    2017

Novinky v předškolním vzdělávání    2017

Konkurzní řízení ve školství z pohledu účastníka konkurzu    2017

Začít spolu pro učitele MŠ  - 2017

Centrální kolegiální podpora - Klokanovy školky - 2017 - 2018

Školská legislativa - GDPR - nová pravidla zpracovávání a ochrany osobních údajů - 2018

Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv OP VVV  - MŠ a ZŠ Nemo , Říčany  / 2018/

Spisová služba v návaznosti na GDPR   - 2018

 

Samostudium :

Základy pro svět prezentací    2016 

Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku         2016

Projektové řízení krok za krokem      2016

Začínáme s fundraisingem     2017

Networking : Přirozená cesta k profesní spolupráci   2017

Neklidné dítě a jeho projevy ve škole - PhDr. Lidmila Pekařová     2017

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme - PhDr. Lidmila Pekařová    2017

Výchova dětí - PhDr. Lidmila Pekařová    2017

Agresivita u dětí - drzé dítě - negativismus - PhDr. Lidmila Pekařová   2017

 

Publikační činnost

 

Putování za čarovnou vůní

Kafomet - / Katalog forem a metod práce pro  mateřské školy /  36. aktualizace  2012 /

Kolektivní logopedické chvilky I.

Kafomet - 37. aktualizace 2012

Kolektivní logopedické chvilky II.

Kafomet  - 38. aktualizace 2012

Kolektivní logopedické chvilky III.

Kafomet  - 39. aktualizace 2013

Let na planetu Geometrix

Kafomet - 40.aktualizace 2013

Rytířský rok ve školce

Kafomet - 46. aktualizace 2014

Kafomet - 47. aktualizace 2015

Kafomet - 49. akrualizace 2015

 

Výuka v MŠ

učitelka třídy Včelek

Školička - rozšířená příprava dětí na vstup do ZŠ.

Diagnostika dětí

Vytváření porfolií dětí

Logopedická prevence

Projekt - "Celé Česko čte dětem"

 

  Pavla Pácová - učitelka školy

Kurzy, semináře:

Státní informační politika ve vzdělávání - informační gramotnost - úroveň - Z- uživatelských ICT znalostí a dovedností

Nové trendy v práci MŠ - Rámcový program předškolního vzdělávání

Nové trendy v práci MŠ - Školní vzdělávací program a nácvik jeho tvorby

Nové trendy v práci MŠ – Osvojení nových poznatků v činnosti MŠ

Kompetence učitelky a kompetence dítěte v MŠ

Nové trendy v práci mateřské školy

Právní subjektivita škol, předškolních a školních zařízení

Balanční míče pro zdraví dětí v MŠ

Řízení mateřských škol

Školský zákon a související podzákonné normy pro předškolní vzdělávání

Programové dokumenty v MŠ a jejich evaluace

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku  / 2012 - Dys - centrum /

Ekoateliér - Vzdělávací program 2013 - kurz výtvarné recyklace

Interaktivní výuka v mateřské školce  / Mgr. Ivana Eliášová - 2013 /

Ekoateliér - Vzdělávací program 2015 - kurz výtvarné recyklace

Zpětná vazba, mentoring, koučink          / 2015 /

Jak inovovat ŠVP PV      / 2015 /

12 pravidel komunikace v mateřské škole  / 2015 /

První pomoc u dětí předškolního věku        PMeduca - 2016

Nejčastější infekční onemocnění u dětí předškolního věku  - PMeduca  2016

Komunikace ve školství  - PhDr. Lidmila Pekařová - 2017

 

Samostudium :

Základy pro svět prezentací      2016

Neklidné dítě a jeho projevy ve škole - PhDr. Lidmila Pekařová     2017

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme - PhDr. Lidmila Pekařová    2017

Výchova dětí - PhDr. Lidmila Pekařová          2017

Agresivita u dětí - drzé dítě - negativismus - PhDr. Lidmila Pekařová    2017

 

Výuka v MŠ

Učitelka třídy Včelek

Diagnostika dětí

Vytváření portfolií dětí

Zpracování individuálních plánů

Školička - rozšířená příprava dětí pro vstup do ZŠ

Projekt - "Celé Česko čte dětem"

 

  Patricie  Pačesová - učitelka školy

Kurzy a semináře

Nikdo nejde z kola ven - rozvoj prosociálních dovedností u dětí v prostředí MŠ     2015

Ekoateliér - Vzdělávací program 2015 - kurz výtvarné recyklace

První pomoc u dětí předškolního věku        PMeduca - 2016

Nejčastější infekční onemocnění u dětí předškolního věku  - PMeduca  2016

Primární logopedická prevence - 2017

Komunikace ve školství  - PhDr. Lidmila Pekařová - 2017

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ - 2018

 

Samostudium :

Neklidné dítě a jeho projevy ve škole - PhDr. Lidmila Pekařová     2017

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme - PhDr. Lidmila Pekařová    2017

Výchova dětí - PhDr. Lidmila Pekařová          2017

Agresivita u dětí - drzé dítě - negativismus - PhDr. Lidmila Pekařová    2017

 

Výuka v MŠ

učitelka třídy Berušky

adaptace dětí v MŠ

odloučení od rodiny

upevňování základních hygienických návyků

diagnostika dětí

vytváření portfolií dětí

Projekt "Celé Česko čte dětem"

 

 

    Eva  Štenclová -  učitelka školy

Kurzy a školení

První pomoc u dětí předškolního věku        PMeduca - 2016

Nejčastější infekční onemocnění u dětí předškolního věku  - PMeduca  2016

Stimulační program pro předškoláky a děti s OŠD - Maxík - Prodys - 2017

Zdravá pětka

Jak komunikovat v problémových situacích s dítětem v MŠ  -   2018

 

Výuka v MŠ

učitelka třídy Berušek

diagnostika dětí

vytváření portfolií dětí

projekt " Celé Česko čte dětem "

začleňování dětí do školního kolektivu

 

   Gabriela Přibylová - učitelka školy - zástupce ředitelky

Kurzy a školení

Hry a techniky pro posílení psychické odolnosti

Neklidné dítě v MŠ

Hudba a pohyb dětí v MŠ

Společná výchova řeči dětí a rodičů

Zima už jde do dvora, hudební a taneční výchova

Předškolák v MŠ

Základy právního vědomí učitele

Cesta k efektivní výuce

Hledání příčin kázeňských problémů u dětí předškolního věku

Jazyk a řeč v ŠVP PV

Kroky k efektivní pedagogické komunikaci, asertivita v prostředí mŠ

Autismus, Aspergrův syndrom

Povinný předškolní ročník ano či ne ?

Podpora a nápravy ve vývoji řeči, logopedická prevence

Členství v Asociaci předškolní výchovy

Kurz první pomoci

Zdravé zuby, nechci kazy

Zdravá pětka

Zdravý způsob života a prevence závislostí

První pomoc u dětí předškolního věku        PMeduca - 2016

Nejčastější infekční onemocnění u dětí předškolního věku  - PMeduca  2016

Primární logopedická prevence -  2016

Centrální kolegiální podpora - Klokanovy školky - 2017 - 2018

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ    - 2017

MAP - Právní minimum pro školky, školy , družiny  - 2017

Jak efektivně jednat s rodiči   / 2018/

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ   - 2018

 

Samostudium :

Neklidné dítě a jeho projevy ve škole - PhDr. Lidmila Pekařová     2017

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme - PhDr. Lidmila Pekařová    2017

Výchova dětí - PhDr. Lidmila Pekařová          2017

Agresivita u dětí - drzé dítě - negativismus - PhDr. Lidmila Pekařová    2017

 

Výuka v MŠ

učitelka třídy Motýlek

adaptace dětí na MŠ

zapojování dětí do kolektivu

diagnostika dětí

vytváření portfolií dětí

logopedická prevence

Projekt "Celé Česko čte dětem"

 

  Karla BartíkováDipl. um. -  učitelka školy

Výuka v MŠ

učitelka třídy Motýlek

začleňování dětí do kolektivu

diagnostika dětí

vytváření portfolií dětí

Projekt "Celé Česko čte dětem"

 

Kurzy a školení

První pomoc u dětí předškolního věku        PMeduca - 2016

Nejčastější infekční onemocnění u dětí předškolního věku  - PMeduca  2016

Primární logopedická prevence - 2017

 

Samostudium :

Neklidné dítě a jeho projevy ve škole - PhDr. Lidmila Pekařová     2017

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme - PhDr. Lidmila Pekařová    2017

Výchova dětí - PhDr. Lidmila Pekařová          2017

Agresivita u dětí - drzé dítě - negativismus - PhDr. Lidmila Pekařová    2017

 

 

  Jaroslava Julínková - školnice , účetní školy

Kurzy a školení

Seminář pro školní stravování , Znalosti k ochraně veřejného zdraví -   2010 , 2014 , 2015

Komplikované mzdové výpočty bez chyb a omylů   -   2014

Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích  -  2015

První pomoc u dětí předškolního věku        PMeduca - 2016

Nejčastější infekční onemocnění u dětí předškolního věku  - PMeduca  2016

Účetnictví pro pokročilé v příkladech , otázkách a odpovědích  - 2017

Rozpočet školy  - finalizuje příprava na rok 2018

Alternativní zdroje financování školy - 2017

Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací    / 2018 /

 

 

   Hana Řebíčková -  úklid

Kurzy a školení

Seminář pro školní stravování , Znalosti k ochraně veřejného zdraví  - 2015

První pomoc u dětí předškolního věku        PMeduca - 2016

Nejčastější infekční onemocnění u dětí předškolního věku  - PMeduca  2016

 

 

  Zuzana Vávrová - vedoucí kuchařka + vedoucí školní jídelny                             

Kurzy a školení

Požadavky na stravování podle nových právních předpisů - 2004

Ověřování systému HACCP  - 2004

Novinky v právních předpisech týkajících se školního stravování - 2005

Aktuální informace o právních předpisech v oblasti stravování - 2007

Školní a závodní stravování ve světle právních předpisů, nové hygienické předpisy se společnému stravování - 2007

Nové předpisy BOZP pro vedoucí pracovníky stravování  - 2008

Jak rychle a učinně prověřit správnost uzávěrky ŠJ  - 2008

Stravovací služby - 2009

Znalosti k ochraně veřejného zdraví - 2010 , 2011 , 2012 ,2014

Stravovací služby - Moderní trendy ve ŠJ -2011

Hygienické minimum , Spotřební koš , HACCP ... - 2015

Seminář pro školní stravování , Znalosti k ochraně veřejného zdraví - 2015

První pomoc u dětí předškolního věku        PMeduca - 2016

Nejčastější infekční onemocnění u dětí předškolního věku  - PMeduca  2016

InterGast LiveCookung - Konvektomat a InterGast Product Holdomat  - 2016

Ochrana veřejného zdraví - Alergeny v potravinách, Systém HACCP  - 2016

Hygienické minimum a systém HACCP   - 2016

Odpady ve školní jídelně  - 2017

Hygienické předpisy, pravidla v systému ŠJ, alergeny, nutriční doporučení, výživové údaje  - 2017

Dodržování hygienických předpisů ve ŠJ  - 2017

 

 

  Markéta Vávrová - kuchařka

Kurzy a školení

Seminář pro školní stravování , Znalosti k ochraně veřejného zdraví  - 2015

První pomoc u dětí předškolního věku        PMeduca - 2016

Nejčastější infekční onemocnění u dětí předškolního věku  - PMeduca  2016

InterGast LiveCookung - Konvektomat a InterGast Product Holdomat  - 2016

Ochrana veřejného zdraví - Alergeny v potravinách, Systém HACCP  - 2016

Hygienické minimum a systém HACCP   - 2016

Odpady ve školní jídelně  - 2017

Hygienické předpisy, pravidla v systému ŠJ, alergeny, nutriční doporučení, výživové údaje  - 2017

Dodržování hygienických předpisů ve ŠJ  - 2017

 

                 

     Martina Čermáková  - asistent pedagoga

Kurzy a školení

Seminář pro školní stravování , Znalosti k ochraně veřejného zdraví  - 2015

Setkání pedagogů a asistentů integrujících žáky se sluchovým postižení

Cvičení sluchové anylýzy a syntézy      2016

Asistent pedagoga ve víru změn           2016

Komunikace učitel   x   asistent           2016

První pomoc u dětí předškolního věku        PMeduca - 2016

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování  - 2017

Konceptuální učení - příprava dětí se SVP na vstup do školy

Matematická pregramotnost - rozvoj logiky hrou u předškolních dětí - MAP Říčany - 2017

Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí   - 2018

 

Samostudium :

Nejčastější infekční onemocnění u dětí předškolního věku  - PMeduca  2016

Neklidné dítě a jeho projevy ve škole - PhDr. Lidmila Pekařová

Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme - PhDr. Lidmila Pekařová

Výchova dětí - PhDr. Lidmila Pekařová

 

 

       Alena Stárková  -   asistent pedagoga

 

     Tereza Málová  -  asistent pedagoga

 

 

nahoru