Druhé setkání v knihovně - " Co najdeme v knihách "

OBECNÍ KNIHOVNA

SVOJETICE

A

MATEŘSKÁ ŠKOLA

SVOJETICE

 

 

V RÁMCI KOMUNITNÍHO PROGRAMU

A

PROJEKTU „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

 

POŘÁDÁ

 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“

 

V ÚTERÝ 10. 4. v 10 : 30 hodin - TŘÍDA VČELKY

VE ČTVRTEK 11. 4. v 10 : 30 hodin - TŘÍDA MOTÝLCI

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ

POHÁDKOVÁNÍ SE SOVOU ROZÁRKOU

 

Čeká nás :

Výzdoba knihovny výtvarnými pracemi dětí z MŠ Svojetice

Poslech čteného textu

 

 

Stalo se :

Z prvního setkání si děti odnesly nejen poznatky

o režimu Obecní knihovny ve Svojeticích.

Každý návštěvník dostal vlastní čtenářský průkaz

s prvním razítkem a pamětní list.

Paní knihovnice předčítala z knihy Ladislava Dvorského

Bubetka a Smítko“ s ilustracemi Miloše Nesvadby.