Informace o platbě za lyžování

Termín zaplacení  -  do 24.11.2017  

 

Uhradíte celou částku  2213,- Kč / dítě    na účet   Mateřské školy  = 181876035 / 0300

variabilní symbol  = rodné číslo dítěte

specifický symbol =  jméno dítěte  -  lyžování