Informace pro rodiče nastávajících školáků

INFORMACE PRO RODIČE NASTÁVAJÍCÍCH ŠKOLÁKŮ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

1. ZÁPISY DO ZŠ PROBĚHNOU V PRŮBĚHU DUBNA

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době

od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

2. ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Kontakt : Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Pracoviště: Praha-východ

Adresa: Mochovská 570, 194 00 Praha 9
Telefon: 281867331-4
e-mail: prahavychod@pppsk.cz

PPP mají většinou dlouhé čekací doby, zvažte své objednání včas.