Mimořádné změny v termínech kroužků !!!!

Vzhledem k  MIMOŘÁDNÉ NEPŘÍTOMNOSTI LEKTORKY / OZDRAVNÝ POBYT S DÍTĚTEM  /  -

JSOU ZMĚNY 

KERAMIKA :

odpadají hodiny dne  :    29.11.  a  6.12.

náhradní hodiny budou :   v pátek  :  8.12.  a 15.12.         1. skupina  od  14,30  -  15,15

                                                                                                        2. skupina  od  15,15  -  16,00

 

ANGLIČTINA  :   2. 1. 2018    ODPADÁ  -   PRÁZDNINY