Poslední setkání v Obecní knihovně

V RÁMCI KOMUNITNÍHO PROGRAMU

A

PROJEKTU „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“

 

POŘÁDÁ

 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“

 

VE ČTVRTEK 14. 6. v 10 : 15 hodin - TŘÍDA MOTÝLCI

VE ČTVRTEK 21. 6. v 10 : 15 hodin - TŘÍDA VČELKY

 

 

POSLEDNÍ SETKÁNÍ SE SOVOU ROZÁRKOU

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 / 2018

 

Čeká nás :

Výzdoba knihovny výtvarnými pracemi dětí z MŠ Svojetice

Poslech čteného textu, hádanky a kvízy

 

 

 

Poděkování

 

Děkujeme paní knihovnici Haně Bajerové za přípravu pestrého programu pro děti.

Těšíme se na spolupráci v dalším školním roce.

MŠ Svojetice