Výzva pro rodiče školáků

VÝZVA PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ A

RODIČE DĚTÍ S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

 

Prosím rodiče budoucích školáků o předání informace o přijetí Vašeho dítěte do ZŠ.

V souvislosti se zápisem do Mateřské školy potřebuje ředitelka MŠ znát kapacitu volných míst

pro školní rok 2018 / 2019.

 

Rodiče dětí s odkladem školní docházky prosím o předání potvrzení o OŠD.

 

 

INFORMACE ZE ZŠ MUKAŘOV

/ staženo ze stránek školy ZŠ Mukařov /

 

Žádáme rodiče, kteří se se svými dětmi zúčastnili zápisu do 1.tříd na naší škole

a na základě zápisu na škole jiné se rozhodli, že jejich dítě na naši školu nenastoupí,

aby o tomto podali zprávu vedení Základní školy Mukařov co nejdříve.