Poprvé do školky

 1. Co připravit dítěti do MŠ ?
  • Textilní sáčky / 2 / se stahovací šnůrkou / bez ramínka /- označené, podepsané, na náhradní oblečení – dostatečně velké. 
  • Bačkorky, s bílou podrážkou, které si bude dítě umět samo nazout -  ušetřete je tkaniček - NEVHODNÉ JSOU PANTOFLE, včetně CROCS
  • Větší triko s dlouhým rukávem na malování
  • Náhradní oblečení - spodní prádlo, ponožky, punčocháče, triko, tepláčky… / podepsané, označené /
  • Pyžámko či noční košili, pro děti, které budou odpočívat
  • V případě špatného počasí pláštěnku, holínky
    
 2. Co by dítě mělo umět, než nastoupí do školky ?
  • Uposlechnout pokyny dospělého – učitelky
  • Utišit a soustředit se na určitou dobu dle věku dětí.
  • Obouvat si a zouvat bačkorky a boty / tkaničky zaváže p. učitelka /.
  • Poznat si svoje oblečení / popřípadě dítěti podepište /
  • Snažit se si svléknout a obléknout kalhoty, ponožky a další oblečení ...
  • Vydržet při jídle sedět u stolu !!!!
  • Samostatně se najíst / alespoň lžící /.
  • Umět se sám napít z hrnečku
  • Používat WC – včas si říci
  • Umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku
  • Umět se vysmrkat
  • V žádném případě nemít dudlík , plenu - ani na spaní
  • Všechny děti – i ty 2,5 – 3 leté musí být připraveny plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání, plnit vzdělávací činnosti, neposkytujeme hlídání dětí nebo sociální péči rodinám dětí – ale děti vzděláváme.
 3. Využijte adaptační období !

  Nejméně týden – 14 dní by si dítě mělo na školku teprve zvykat !! V tuto dobu matka nebo jiný blízký člověk může zůstat v mateřské škole po určitou dobu, hraje si s ním, zapojuje se do činností školy a vnáší tak do nového prostředí podstatnou část prostředí pro dítě důvěrně známé a bezpečné – domova. Adaptační režim se po domluvě s učitelkami může opakovat a postupně zkracovat podle potřeb a přizpůsobení dítěte.

  Děti si zvykají formou zkráceného pobytu v MŠ.

  Zkoušejí odchod maminky domů – ta se vrací v 10,00 hodin. Postupně podle zvládnutí jsou děti až do oběda. A odchází až po „ O „. Toto období může trvat i několik týdnů.
  Děti , které vše bez problémů zvládnou navazují na celodenní režim / dle dohody s učitelkou / a jdou domů „ Po Spa „. V prvních dnech samozřejmě hned před 15,00 hodinou , aby šly domů mezi
  prvními. 

  Děti, kterým ještě nejsou tři roky - budou chodit na zkoušku.

  První dny jsou v MŠ do svačiny / možnost pohrát si i s maminkou /. Odchází v 9,00 domů. Postupným přizpůsobením a prodlužováním pobytu / podle pokynů učitelky /, zůstávají do oběda. Odcházet domů po obědě budou tyto malé děti po dobu nejméně 14 dní - 1 měsíce, dokud bez problémů nezvládnou odloučení od rodinného příslušníka. Teprve potom se jim může prodloužit pobyt a odcházet domů po spaní cca od října /.

  Velice důkladně zvažte, zda je opravdu nutné nechávat dítě ve školce do posledních minut provozní doby. Žádné dítě nechce ve školce zůstat poslední. Nechávejte své dítě ve školce jen na nezbytně dlouhou dobu – i když se mu ve školce líbí a je „ raději ve školce než doma „ /. Maminky na rodičovské dovolené : má-li dítě brášku nebo sestřičku a vy jste s ním doma, věřte, že dítě chce být co nejvíc s vámi, aby se necítilo odložené do školky a odstrčené – vyzvedávejte si ho po obědě. Pamatujte si zásadu „Netlačit příliš na urychlení adaptace, čím více se snažíme, tím pomalejší bude šance na adaptaci Vašeho dítěte.“ Vše chce svůj čas a každé dítě je jiné - hodně trpělivosti!

 4. Před prvním vstupem do MŠ.
  Připravte dítě na školku, vyprávějte si o kamarádech,o hračkách , p. učitelkách, které na děti čekají. Společně připravujte potřebné věci a oblečení. Nechte dítě vybrat si oblíbenou hračku , kterou si s sebou vezme. Nikdy dítě nestrašte mateřskou školou !!!. Věty typu : „ Počkej ,tam Tě naučí poslouchat!“ – se Vám vrátí v podobě srdcervoucího pláče.
   
 5. Splňte, co slíbíte !
  NIKDY neslibujte, co si nejste 100% jistí, že splníte. Jestliže dítěti slíbíte, že půjde domů – po obědě – PŘIJĎTE !
  Slíbíte- li dítěti odměnu – PŘINESTE JI !
  Informujte své dítě o tom, kdo a kdy ho z MŠ vyzvedne.
   
 6. Ranní loučení
  Choďte do školky včas, aby svlékání proběhlo v klidu. Nezapomeňte dát dítěti do školky 1 oblíbenou hračku. Naposledy dítěti vysvětlete, kdy a kdo si dítě ten den vyzvedne ! Dítě předejte osobně p. učitelce ! Musí proběhnout slovní nebo oční kontakt, aby učitelka o dítěti věděla. 

  Loučení zbytečně NEPROTAHUJTE !
  Věřte tomu, že naprostá většina dětí, a to i těch, které vypadají, že se pláčem zalknou, se uklidní hned, jak za Vámi zaklapnou dveře. Když to bude vážnější, učitelky Vás o tom budou jistě informovat. Je prokázáno, že maminky nesou odloučení od dítěte daleko hůře, než dítě samé. Daleko více se osvědčili tatínci !!!

 7. Vyprávějte si o školce !

  Ptejte se a vyprávějte si s dítětem, co v MŠ prožilo, s čím si hrálo, jaké má kamarády, co jedlo ! Jak se kdo jmenuje. Je to důležité pro upevnění vztahů k mateřské škole a také k prohloubení vašich vztahů s dítětem. Dítě bude mít radost, že se o dění v MŠ zajímáte, podpoří to jeho úsilí v MŠ.

 8. Myslíte si, že to nepůjde ?

  Někdy se stane, že je dítě tak silně fixované na rodinu, že vstup do MŠ je pro něho velký problém. VYTRVEJTE ! Jakmile po krátké době řeknete „ Tak dneska tam nepůjdeš „ – bude to na Vás Vaše dítě příště zkoušet znovu. Někdy se stane, že dítě začne chodit do MŠ bez problémů. Po měsíci, dvou začne bezdůvodně plakat a odmítat do školky jít, aniž by mu někdo ublížil. Prostě přijde stesk, který časem odejde zrovna tak nečekaně, jak přišel.

nahoru