Režim dne

Provozní doba mateřské školy: 7.00 h – 17.00 h

 

Organizace dne:

 

7.00 - 8.30 příchod dětí, spontánní hry, kontakt s rodiči

8.30 - 9.15 hra, tělovýchovná chvilka, hygiena, svačina

9.15 - 9.45 didakticky zacílené činnosti

9.45 - 11.45 oblékání a pobyt venku

11.45 - 12.15 hygiena, oběd

12.15 - 13.00 klidné hry, / školička /, příprava na odpočinek

13.00 - 14.30 odpočinek, náhradní nespací aktivity

14.30 - 15.00 hygiena, svačina

15.00 - 17.00 odpolední zájmové činnosti, hry, spontánní činnosti,

pobyt venku

 

Denní řád je pružný a uzpůsobuje se potřebám dětí, plánům činností a programu i klimatickým podmínkám.

 

       Obvyklý denní program

 

 • spontánní hry : uplatňované při příchodu do školy a v odpoledních hodinách,

prostor pro individuální péči

 • didakticky cílené činnosti : pracovní činnosti během dopoledne, vzdělávací činnosti

 • pohybové aktivity : ve třídě během her, tělovýchovné chvilky, v tělocvičně školy,

  při pobytu venku na školní zahradě, obecním hřišti, v přírodě, v lese

 • odpolední klid : respektujeme u dětí individuální potřebu spánku – všechny děti odpočívají

  na lehátku při poslechu pohádky, vyprávění, relaxační hudbě,

  hře na klávesy nebo kytaru

  : pro děti s nižší potřebou spánku je po pohádce zajištěna nabídka

  klidových činností

   

Pobyt venku a bezpečnost dětí zajišťují vždy 2 pedagogické pracovnice:

pedagog – pedagog,

pedagog – asistent pedagoga

/ v případě nepřítomnosti pedagoga / pedagog – provozní pracovnice