Včelky

  

 

Učitelky                    -    Sylva  Miškovská

                                 -   Pavla Pácová

Asistent pedagoga    -   Martina Čermáková

 

Mateřská škola pracuje podle ŠVP PV nazvaného " Krok za krokem celým rokem "   / k dispozici je v MŠ /

Pro pedagogickou činnost jsou vytvářeny třídní plány, individuální plány pro děti s odkladem školní docházky, pro děti integrované, pro děti zvlášť nadané.

Plány vycházejí ze školního vzdělávacího plánu a z doporučení odborníků PPP.

Veškeré činnosti směřují k rozvoji samostatnosti dítěte, k získání jistoty v sebeobsluze, k praktickým dovednostem a vlastnímu rozhodování.

 

Integrované bloky Školního vzdělávacího plánu MŠ Svojetice

Roční plán 2017 - 2018

 

Zaměření třídy :  Tvořivá