Zápis do školky

 

 

 

  SPÁDOVÁ OBLAST MATEŘSKÉ ŠKOLY SVOJETICE JE KATASTRÁLNÍ  ÚZEMÍ OBCE SVOJETICE.

Den otevřených dveří

V naší mateřské škole den otevřených dveří  nepořádáme. Každý rodič může MŠ navštívit kdykoliv po telefonické domluvě.

Můžete tak vidět běžný provoz MŠ a zeptat se na cokoliv. Všechny zaměstnankyně Vám rády Vaše dotazy zodpoví.

Sylva Miškovská - ředitelka MŠ - tel. 731 666 902

Potřebné informace a dokumenty :   

Zápis do MŠ Svojetice - termín

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Kriteria pro přijímání dětí na školní rok 2018/2019

Informace k zápisu do MŠ 2018-2019

 

Informace k zápisu do MŠ pro rodiče z MŠMT        

S účinností od 1. ledna 2017 je pro děti, které dosáhnou do 31.8.2017 pátého roku věku,/   předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:
- státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
- cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
- účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na:
- děti s hlubokým mentálním postižením

Zákonem je stanovena povinnost zákonného zástupce – přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud již není dítětem mateřské školy
Zákonný zástupce má právo volby pravidelné docházky do mateřské školy nebo „jiného způsobu povinného předškolního vzdělávání“
Dítě vzdělává ve své „spádové“ mateřské škole

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:
- individuální vzdělávání dítěte
- vzdělávání v přípravné třídě základní školy ( od 1.9.2017 se v nich mohou vzdělávat pouze děti s odkladem ŠD)
- nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
- vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, v ním MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky

 Novinky ve školském zákoně 2017